Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Dyżur pracownika „pod telefonem”
30 kwietnia 2012
TAGI: dyżur

Pracodawca poza oczekiwaniem na realizację obowiązków pracowniczych w ramach stosowanego rozkładu czasu pracy może zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami w gotowości do jej wykonania w zakładzie pracy lub innym wyznaczonym przez pracodawcę miejscu.

Jeżeli w czasie pełnionego dyżuru pracownik nie wykonywał pracy (poza dyżurem domowym), rekompensatą za ten okres winno być udzielenie pracownikowi czasu wolnego odpowiadającego długości dyżuru lub wypłacenie wynagrodzenia wynikającego ze stawki osobistego zaszeregowania określonego w ujęciu miesięcznym bądź godzinowym. Gdyby nie określono takiego składnika, wówczas pracownik otrzyma 60 % wynagrodzenia. Ustawodawca wyłączył prawo do tej formy rekompensaty, gdy pracownik zostaje zobowiązany do pełnienia dyżuru w domu i nie wykonywał w trakcie dyżuru pracy.

Zgodnie z art. 1515 § 2 kodeksu pracy czas dyżuru pełnionego w zakładzie pracy, innym wyznaczonym miejscu lub w domu nie może naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego oraz tygodniowego. W wyroku SN z dnia 9 grudnia 2011 r. (sygn. akt II PK 115/11) poddano analizie okres pozostawania pracownika w gotowości do wykonywania pracy „pod telefonem” w sytuacji gdy po telefonicznym wezwaniu ma on obowiązek stawić się w wyznaczonym przez pracodawcę miejscu. Sąd uznał, iż dyżur ten jest dyżurem w innym wyznaczonym miejscu w rozumieniu art. 151 5 § 1 kodeksu pracy. Tym samym dyżurem w innym wyznaczonym miejscu jest także dyżur „pod telefonem komórkowym” (podczas którego pracownik musi mieć włączony telefon), w trakcie którego pracownik liczy się z koniecznością świadczenia pracy po wezwaniu przez pracodawcę a obowiązek stawienia się do pracy w wyznaczonym miejscu został ustalony treścią warunków umowy o pracę bądź wewnętrznych regulacji.

Konsekwencją tego orzeczenia jest uznanie dyżuru „ po telefonem” za dyżur w innym wyznaczonym miejscu w przypadku, gdy z tym dyżurem wiąże się obowiązek stawienia się pracownika w odpowiednim czasie w pracy. Pomimo że SN rozstrzygał prawo pracownika do wypoczynku dobowego i tygodniowego w odniesieniu do dyżuru pod telefonem i obowiązku pracownika do stawienia się w wyznaczonym miejscu, to nie można wykluczyć możliwości ubiegania się pracowników pozostających na takich dyżurach pod telefonem w domu pracownika o jego rekompensatę.

Warto także zwrócić uwagę, że SN nie zrównuje okresu dyżuru w domu „pod telefonem” do dyżuru w innym wyznaczonym miejscu, ale czyni to jedynie, gdy dyżur po telefonem wiąże się z koniecznością stawienia się do pracy i wykonania pracy. Wobec powyższego wyznaczając pracownikowi dyżur pod telefonem z obowiązkiem stawienia się w określonym czasie w miejscu pracy bądź innym wyznaczonym miejscu – okres tego dyżuru może być traktowany jak dyżur w innym wyznaczonym miejscu także w zakresie jego rekompensaty, nawet w sytuacji gdy dyżur pod telefonem ma miejsce w domu pracownika.

Aktualna Promocja:

Zobacz także:

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2017-03-01